halogenokompleks

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5. Halogenokompleksy, w których ligandami są jony halogenkowe F”, Cl”, Br” i I”. Najważniejsze spośród nich są fluorokompleksy. Są przeważnie b. trwałe. Tworzy je wiele metali i niemetali, np.: [BF4]“ — jon czterofluoroboranowy (III) [SiF6]2“ — jon sześciofluorokrzemianowy (IV)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Jan et al. 1990. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. 2 zmien., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.