hambursko-południowoamerykański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednakże od połowy lat sześćdziesiątych statki przynosiły fabrykantowi proszku do pieczenia, awansowanemu na wielkiego armatora, więcej kłopotów niż zysków. Zarówno jego hambursko-południowoamerykańskie towarzystwo żeglugi parowej, jak i jego linia Columbus utrzymują żeglugę liniową do Brazylii i Argentyny. Jednakże oba te kraje od lat współzawodniczą w wypieraniu statków zagranicznych ze swych portów za pomocą drakońskich zarządzeń. Rzecznik grupy żeglugowej Hamburg...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jungblut, Michael 1977. Bogaci i superbogaci w RFN, tłum. D. Borkowska, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.