hamletowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 39. Grabież ‘Grabiec’ Słów Bal 6, 81, 82; 40. Grabiec Słów Bal 6, 10 i in.; 41. Grażyna Mick G 2, w tyt. i in.; z lit. grażus ‘piękny’; 42. Hamletowy Słów Ben 3, 232; 43. Haroldowy Nor Pis 1, 54; 44. Hekatny ‘od Hekate’ Słów KD 4, 245 war; 45. Heladny ‘grecki’ Słów KD 4, 250 war;...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.