handlowo-dewizowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ciemną stroną w tej dziedzinie jest rozprowadzenie naszych wydawnictw w kraju, a zwłaszcza za granicą. Czemu nie mamy przedstawicielstw, jeśli nie wszędzie, to przynajmniej w tych krajach, z którymi zawarliśmy umowy kulturalne? Czy nie należy tu domagać się energicznie takich klauzul handlowo-dewizowych, żeby to było moż- <2liwe? A przecież choćby tylko nasze pomnikowe wydanie Chopina mogłoby się rozejść po całym świecie i być wspaniałą propagandą naszego poziomu wydawniczego i dbałości Polski Ludowej o sprawy kulturalne. Nie mówię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mycielski, Zygmunt 1957. Ucieczka z pięciolinii, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.