handlowo-fachowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tabela 30. Uczniowie nowo przyjęci do szkół zawodowych na rok szkolny 1943/1944 Szkoły nieobowiązkowe Chłopcy Dziewczęta Razem Fachowo-techniczne 1653 312 1965 Przemysłowe 2982 32 3014 Rzemieślnicze 38 1974 2012 Gosp. dom. i wych. - 376 376 Handlowo-fachowe 62 124 186 Handlowe 431 954 1385 Pozostałe 427 206 633 Szkoły obowiązkowe 3677 2727 6404 Razem 9270 6705 15 975 Źródło: APW, UDW, Sprawozdanie radcy szkolnego za kwiecień 1943, teczka 606...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kaźmierska, Janina 1980. Szkolnictwo warszawskie w latach 1939-1944, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.