heblowina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) L zna siarnik ’siarka do krzesania ognia, siarczysta nitka, papierek, heblowina* z A. Magiera /1762 - 1837/. SWil podaje siąrnik, siarczek, siaręzyk z ods. do zapałka,. SW warianty morfologiczne siarka, siarnik, siarczek, siarniczek, siarniczka^ ocenia jako gwar. SDor ujmuje z kwalif. daw., siarnik popiera cytatem z Iwaszkiewicza i Jeża /por. Dor. 161/, sia^iczek_z Jeża /por...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sawaniewska-Mochowa, Zofia 1990. Poradnik Jana Karłowicza jako źródło poznania potocznej polszczyzny północnokresowej. Słownictwo, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.