hellertion

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) może być regulowana (np. w —* eterofonie) zmianą oddalenia ręki od pręta, połączonego z siatką lampy elektronowej jednego z obwodów drgających, lub w inny sposób (—> sferofon); c) w drodze elektronowej — szereg obwodów z lampami elektronowymi wzbudza drgania o częstotliwościach regulowanych włączaniem odpowiednich oporów, np. przez przyciskanie metalowej struny w różnych miejscach do metalowej taśmy (—► hellertion, trautonium); d) w drodze fotoelektr. — drgania elektr. powstają (jak w filmie dźwiękowym) w fotokomórce, na którą pada strumień światła poprzez wirujące tarcze z otworami, a różne rozmiary, kształty i rozmieszczenie otworów oraz szybkość obrotu tarcz determinują jakości dźwiękowe (np. superpiano E. Spiel...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.