hemipenis

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rząd —► gadów, liczący ok. 4700 gatunków, tj. większość gadów współczesnych; ciało ich pokrywają elastyczne, rogowe łuski; w czaszce występują 2 otwory skroniowe; kość kwadratowa łączy się ruchomo z puszką mózgową; zęby są przyrośnięte do kości szczękowych; otwór steku w postaci poprzecznej szczeliny; narządy kopulacyjne samców parzyste (hemipenis); wyodrębniły się w jurze z grupy Eosuchia; obejmują 2 podrzędy —► jaszczurki i —* węże...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.