hemitropowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tropowe (wszechstronne), o prostej budowie, zwykle promienistej, łatwo dostępnych miodnikach (tu należą także kwiaty pyłkowe), zapylane przez rozmaite owady; hemitropowe (pośrednie), zapylane również przez owady z różnych grup systematycznych, lecz mające miodniki częściowo ukryte, dostępne tylko dla owadów o dłuższych narządach gębowych; eutropowe (jednostronnie przystosowane), zwykle o skomplikowanej budowie, zapewniającej zapylenie przez ściśle określoną grupę owadów, przeważnie o wydłużonych narządach gębowych (pszczoły, trzmiele, motyle itp.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.