hemizygotyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) móżdżkowy. Znane są dwie postacie biochemiczne choroby. W jednej — defekt dotyczy transkarbamylazy ornitynowej, w drugiej — syntetazy karbamylofosforanowej. Oba typy dziedziczą się jako cechy recesywne autosomalne. Typ pierwszy dziedziczy się jako cecha dominująca sprzężona z chromosomem X, letalna w stanie hemizygotycznym, typ drugi jako cecha autosomalna recesywna. (I.W.) hiperbilirubinemia niehemołityczna wrodzona (zespół Criglera-Najjara), uwarunkowane genetycznie zaburzenie sprzęgania bilirubiny z kwasem glikuronowym. Przekazuje się jako cecha recesywna autosomalna. Pierwotny defekt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.