hemocyjanina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) flawony 229 fluktuacje gęstości 205 fluoresceina 75 fluorescencja 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 103, 104, 122, 126 fluorografia 81 fluoryt 75 fosforescencja 74, 75, 81, 84, 85 fosfory 81 fosfor 89 fotoelektryczne zjawisko 18, 24 fotografia barwna 146, 262, 263, 265; 268 fotokomórka (komórka fotoelektryczna) 25, 272, 297, 298 fotoluminescencja 74 fotony 13, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 74, 76, 126, 128, 130, 190, 321 fotosfera 37, 39, 40, 41, 42, 43, 159 Galaktyka 55, 56 galwanometr 25 „gaz elektronowy" 105, 123 górnicza lampa 92 grzyby świecące 61, 62, 63, 64 gwiazdy 51, 94, 189 „Halo" 177, 179 helu widmo 155, 156 hemocyjanina 233 hemoglobina 222, 232, 233, 234 Indygo 241, 242 interferencja 184, 189, 192, 193, 198, 200, 202, 251 interferencyjne obrazy 200, 201, 209 iskiernik 106, 108, 109, 110, 111 iskra elektryczna 24, 101, 105, 106, 108, 110 izolator 97, 101, 105, 106, 108 Jasność barwy 145, 146, 165, 294, 295, 296, 297, 298, 315, jarzeniowe lampy (świetlówki) 10, 101, 113, 156 jądro atomowe 19, 21, 23, 24, 43, 48, 53, 105, 212 jądro Słońca 42, 43, 48 jesienne barwy 224, 225, 228 jonizacja 22, 96, 126, 200, 212 jony barwne 210, 212 Kameleon 237, 238, 239 karoten 222, 223, 224, 226 karotenoidy 226, 232 katoda 25, 77, 96, 97, 98, 99, 102, 124, 125 kąt całkowitej polaryzacji 137 kąt graniczny 170 „ łamiący pryzmatu 173, 275 „ odbicia promieni 169, 203 „ odchylenia promieni 173, 174, 183 kąt padania promieni 168, 169, 203 klasy gwiazd 58, 59 klisze fotograficzne 122, 125, 126, 160, 191, 202, 219, 258, 260, 262, 264, 266, 272, 273 kobaltowe szkło 212, 213 kolorymetr 150, 242, 243, 279, 297, 316 komety 81 kontrasty barwne 309, 311 korona słoneczna 35, 36, 37, 38 „korony" 193 korpuskularna teoria światła 13, 14, 17, 24 koszenilla 241 koszulka auerowska 92, 93, 148 krzywa widzialności względnej 295, 296 krótkowidz 285, 287 ksantofil 222, 223, 226 księżycowe światło 51, 54, 185 księżycowa tęcza 184, 185 kuliste soczewki 273, 274 „kurza ślepota" (ślepota nocna) 315 kwarcowe szkło 211 332...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zmysłowska, Stanisława 1957. Wśród świateł i barw, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.