hemoencefaliczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kiego uszkodzenia czyniła bardziej zrozumiałymi” (op. cit., s. 76). Zupełnie natomiast nie potrafi wyjaśnić przyczyn „wyboru nerwicy” przez człowieka, jak to określał Freud. Nie potrafi bowiem odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że na podłożu odziedziczonej albo nabytej niepełnowartościowości bariery hemoencefalicznej raz powstaje histeria, innym razem fobia albo nerwica przymusu (Brun, op. cit., s. 76—77)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sikora, Jadwiga 1973. Obraz emocjonalności więźniów w świetle badań psychologicznych, biochemicznych i fizjologiczno-lekarskich, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.