hemolizat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. Sposób Próbki krwi o objętości ok. 10 ml przygotowuje się jak w sposobie 1. Do hemolizy można używać także 1,0% wodorotlenku glinu przez dodanie do zawiesiny erytrocytów równej objętości tego roztworu. Znaną objętość hemolizatu przenosi się do metalowych miseczek, na których dnie znajduje się substancja absorbująca zawartość...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pawelski, Sławomir, Konopka, Lech, Rechowicz, Krzysztof 1972. Diagnostyka izotopowa w hematologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.