hemopirol

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Witamina B12, która jest kobalaminą, ma budowę najbardziej złożoną spośród wszystkich witamin. Cząsteczka jej zbudowana jest z czterech hemopiroli powiązanych w pierścień, który za pośrednictwem aminoizopropranolu łączy się z grupą nukleotydową składającą się z 5, 6-dwumetylobenzoimidazolu, dezoksyrybofuranozy i kwasu ortofosforowego. Z pierścieniem piroli związany jest atom kobaltu mogący przyłączyć różne aniony, między innymi CN-, OH-, N02-. Te kolejne połączenia wykazują aktywność witaminy B12 (witamina B12, witamina B12a, witamina B12c)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pawelski, Sławomir, Konopka, Lech, Rechowicz, Krzysztof 1972. Diagnostyka izotopowa w hematologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.