henleinowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) -zachodniej. Równocześnie na rozkaz z Berlina hitlerowska partia Niemców sudeckich, kierowana przez Konrada Henleina, rozwinęła gwałtowną agitację za oderwaniem obszaru sudeckiego od Czechosłowacji: formalnie „henleinowcy“ żądali autonomii w ramach republiki, ale autonomii tak rozległej, że w praktyce uzyskanie jej oznaczałoby wytworzenie państwa w państwie i rozsadzenie Czechosłowacji od wewnątrz. Agitacja ta kierowana była bezspornie przez Berlin, w pełnym uzgodnieniu z wystąpieniami Hitlera, który głosił, iż nie dopuści, aby trzy miliony Niemców sudeckich znajdowało się poza granicami Trzeciej Rzeszy, i to pod rzekomym uciskiem „mniej wartościowego“ narodu czeskiego. Sytuacja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.