heortonim

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (Br SEJP 505). Podstawą heortonimów są wyrazy pospolite, a gdy o nazwy świąt kościelnych chodzi, to wyrazy pospolite i nazwy osób boskich, NM Panny (często jej przymiotów) lub świętych. Pod względem strukturalnym mamy wśród heortonimów najczęściej nazwy komponowane, jak Dzień Górnika, Wielkanoc, rzadko sekundarne, jak uniwerbizowany Popielec i prymarne, jak Barbórka. Nazw obcych w polszczyźnie nie stwierdzamy, w heortonimach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Biolik, Maria (red.) 1993. Onomastyka literacka, Olsztyn : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.