herma-portret

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) E. zdobył szersze uznanie dopiero po śmierci; o późniejszej jego popularności świadczy większa niż innych tragediopisarzy liczba zachowanych tragedii, sceny z nich zapożyczone jako tematy sztuk piast, oraz liczne hermy-portrety E. (12 zachowanych), wśród nich herma ncapołitańska z V/IV w. p.n.e. W Rzymie sztuki E...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.