heroiczno-legendarny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) hama, wyszliśmy poza historyczność ogólną. Choć zaznaczyliśmy, że opowiadanie to trudno byłoby przyjąć dosłownie, uznaliśmy, iż można je przyjąć jako epicki obraz rzeczywistego objawienia. Nawet taka historia Samsona, która została wyżej określona jako opowiadanie ludowe o charakterze heroiczno-legendarnym, oddaje doskonale, jak przyjmują egzegeci, sytuację, jaka istniała w epoce Sędziów na pograniczu izraelsko-filistyńskim: istnienie dość blis~kich wzajemnych kontaktów między obydwiema społecznościami,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.