heterograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1) w każdym języku poddać analizie kilka (np. osiem) najbardziej rozgałęzionych gniazd słowotwórczych; 2) zakresem gniazda czasownikowego objąć wszystkie bezokoliczniki czasowników dokonanych i niedokonanych strony czynnej i zwrotnej, tworzących jednostki semantyczne, zróżnicowane za pomocą prefiksów czasownikowych; 3) uwzględnić jedynie heterograficzne asynonimiczne formy koniugacyjne strony czynnej trybu orzekającego czasu przeszłego wybranego czasownika danego języka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Susskin, Marian 1990. Paninterlingwa powszechny język międzynarodowy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.