heterosfera

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) można wydzieli» w niej homosferę (od powierzchni Ziemi do wys. 90-95 km) oraz położoną nad nią heterosferę. W pierwszej z tych warstw względny skład podstawowych gazów (tlenu, azotu i argonu) oraz ciężar cząsteczkowy powietrza w zasadzie nie ulegają zmianom wraz z wysokością; w heterosferze, obok tlenu i azotu cząsteczkowego, występują tlen i azot atomowy (O i N), wskutek czego ciężar cząsteczkowy powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości. Według...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.