hi-fi

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niu nadawczym (np. w sali koncertowej) dwóch jednakowych —► mikrofonów, zastępujących lewe i prawe ucho, a w miejscu odbioru — dwóch, również jednakowych —głośników, przy czym lewy głośnik odtwarza to, co odbiera lewy mikrofon, a prawy głośnik — odpowiednio to, co prawy mikrofon. S. pozwala uzyskać (przy spełnieniu warunków niezbędnych dla zapewnienia wysokiej wierności odtwarzania, —► hi-fi) nieosiągalną innymi sposobami (monofonicznymi) wyrazistość i naturalność brzmienia dźwięku, co w połączeniu z odbieranymi wrażeniami przestrzennymi b...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo