higieniczno-medyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tzw. technikę pracy wychowawczej, opartą na znajomości pewnych podstawowych biopsychicznych i społecznych procesów oraz ich prawidłowości. Ta technika uzyskiwała niekiedy charakter higieniczno-medyczny, niekiedy raczej psychologiczno-terapeutyczny, niekiedy socjometryczny — w zależności od dyscypliny, z którą była przede wszystkim powiązana...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korczak,Cezary W. (red.) 1973. Higiena ochrona zdrowia. Podręcznik dla średnich szkół medycznych, wyd. 7, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.