hiperakapit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tradycyjnej lingwistyce o rodowodzie strukturalistycznym pojęcie akapitu pojawiało się niekiedy w kontekście hierarchicznej organizacji struktury tematycznej (np. Koch 1971 w: Lux 1981: 22; van Dijk 1977: 137; zob. też van Dijk 1972; Gajda 1982). Funkcjonowało ono zresztą niekiedy obok pojęcia hiperakapitu, przy czym oba były określane jako etapy pośrednie między zdaniem a (całym) tekstem. Ponadto termin akapit niekiedy używany był dla określenia ciągów zdań, a więc funkcjonował jako akapit implicytny (np. van Dijk 1972). W rozważaniach nad strukturą akapitu pojawiła się kwestia jego pojęciowego powiązania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Duszak, Anna 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.