hipercentracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) określonego Centrum. Wszystkie te stwierdzenia i tezy są zgodne i potwierdzają się wzajemnie, skłaniając nas do mniemania, że aczkolwiek w kierunku wielkości nieskończenie wielkich i nieskończenie małych świat fizyczny zakrzywia się lub kurczy tak, że zamyka w sobie hermetycznie wszystkie linie sił wszechświata, to jednak nie podobna sądzić, że myśl, która wzdłuż osi złożoności doszła do kresu samej siebie, powstrzyma się czy cofnie. Przeciwnie, w chwili tego paroksyzmu powinno jej się udać — w taki czy inny sposób — przebicie (w wyniku hipercentracji) czasoprzestrzennej osłony zjawiska i połączenia się z tym, co w najwyższym stopniu osobowe i w najwyższym stopniu personalizujące...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Teilhard de Chardin, Pierre 1987. Pisma. 3. Moja wizja świata i inne pisma, przeł. M. Tazbir, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.