hiperepigon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do tych wymagań próbuje, acz niekonsekwentnie i deklaratywnie tylko, nagiąć się nawet „hiperepigon” Żygliński, kiedy usiłuje imitować ludomańskie Krakowiaki Wasilewskiego (np. w wierszach Zorian w karczmie lub Krakowiak) czy prymityw piosnek ludowych Woykowskiej (np. w wierszu Wieszcza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zakrzewski, Bogdan 1964. „Tygodnik Literacki” 1838-1845. Zarys monograficzny, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.