hiperestetyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czemu np. pewien odcień barwy czerwonej lub niebieskiej jest dla mnie nie tylko przyjemny, ale i piękny, gdy tymczasem przyjemnej miękkości łóżka ani przyjemnego smaku zupy nikt pięknymi nie nazwie — chyba że używa wyrazu „piękny” w innym sensie („piękny kawałek drogi”) albo chce manifestować swój hiperestetyzm, jak Huysmans ze swoją „symfonią likierów”?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ossowski, Stanisław 1949. U podstaw estetyki, wyd. drugie uzup., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.