hiperkrytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gorza. Żywotowi Grzegorza odmówił więc wszelkiej wartości historycznej, a w humanizm i mądrość arcybiskupa lwowskiego nie wierzył. Te hiperkrytyczne poglądy Borowskiego częścią mityguje, częścią podtrzymuje K. Seredyński (Grzegorz z Sanoka, „Przegląd Polski*, 1867, II, 107—127), podczas gdy H. Zeissberg (Poinische Geschichtsschreibung im Mittelalter, Lipsk 1873. str...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sinko, Tadeusz 1923. Echa klasyczne w literaturze polskiej, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.