hiperlipidemia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z powyższego wynikają wnioski natury profilaktyczno-społecznej, dotyczące rozwoju zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa: profilaktyka hiperlipidemii, prawdopodobnie stanowiącej istotny czynnik pierwotny w biochemicznym porządku procesu zwyrodnieniowego w układzie kostno-stawowym, konsekwentne zapobieganie otyłości obciążającej „wtórnie” układ kostno-stawowy, szczególnie kręgosłupa, nieobarczanie ciężką pracą fizyczną kobiet, ponieważ taka praca sprzyja rozwojowi zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.