hiperonim

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyraz nie notowany w Slstp, w staroczeskim mammotrekcie plur. pantafle (Machek). Rodzaj tego rzeczownika, poswiadczony w najstarszych zapisach, wskazuje na zrödla zapoiyczeri: masc. pantofel idzie za niem. Pantoffel, zas fern, pantofla za wlos. pantofola53. Przejete w ten sposöb wahanie rodzaju, ktöremu sprzyjalo obojetne pod tym wzgl^dem uiywanie liczby mnogiej, rozstrzygni^to zapewne przy wplywie hiperonimu böt. Wyraz böt znacz^cy w XVI w. obuwie rö±nego ksztaltu i z röinego materiahi, noszone przez m^czyzn i kobiety, wystepowal czesciej w pluralis nii w singularis (144 : 45 w S1XVI). Mimo liczby mnogiej böty, w pojedynczej po polsku mamy böt, chociaz u zrödla tego zapoiyczenia lezy sredniowieczne laciriskie bota, skqd w starej czeszczyznie fern, bota, cz^stsze niz masc. bot (Gebauer)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mayenowa, Maria Renata (red.) 1978. Tekst. Język. Poetyka. Zbiór studiów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.