hiperrealizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — czytamy w Nowym wieku66. (Coraz bliższe statusu filmu wydają się niektóre aktualne tendencje plastyki współczesnej, niedawno pop-artu, obecnie hiperrealizmu czy sztuki konceptualnej: aranżowanie realnej rzeczywistości na podobieństwo dzieła, artystyczne organizowanie rzeczywistości i rejestrowanie owego organizowania i aranżowania przy pomocy fotografii, a chociaż fotografia ma tu przeważnie charakter tylko dokumentacji zjawiska artystycznego, proceder sam przywodzi na myśl film 67)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jackiewicz, Aleksander 1975. Antropologia filmu, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.