hipersfera

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli istota jakaś, zmuszona do pozostawania stale na powierzchni kuli, będzie iść wprost przed siebie, nie zbaczając ani w prawo, ani w lewo, znajdzie się ona ostatecznie z powrotem w punkcie wyjścia. Analogicznie i wy też będąc zmuszeni do pozostawania w trójwymiarowej przestrzeni, która ma charakter podobny do powierzchni hipersfery, dojdziecie z powrotem do punktu wyjścia, jeśli będziecie iść stale wprost przed siebie. Nie potrafię dokładnie powiedzieć, jak długą będziecie musieli odbyć drogę; w każdym razie odległość ta jest jednak nie mniejsza od 6.000 milionów lat świetlnych: może ona wynieść pięć lub...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eddington, Arthur 1937. Nauka na nowych drogach, przeł. Sz. Szczeniowski, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.