hipersocjologizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do tego wszakże sprawa się nie ogranicza. Socjolingwistyka tworzy — jak się zdaje — nowe perspektywy także dla analizy mówienia indywidualnego. Ujmując akty mowy czy — ogólnie — całą działalność językową w kategoriach społecznych, nie prowadzi ona do tego, co nazwać można hipersocjologizmem, którego głównym przejawem byłoby negowanie indywidualnych wymiarów mowy, właściwych jednostce. Przeciwnie, zwrot do praktyki mówienia pozwala w nowy sposób ująć właśnie owe wymiary indywidualne. Ujawniają się one najwyraziściej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głowiński, Michał (wyb.) 1980. Język i społeczeństwo, przeł. J. Arnold et al., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.