hiperspecjalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W następstwie dalszym grozi to zahamowaniem oryginalnej twórczości w nauce. Niebezpieczeństwo pierwsze jest na ogół mało groźne, bo w obecnym stanie niezmiernie już złożonej „techniki” badań naukowych praca twórcza w kilku choćby pokrewnych, a nawet w całości jednej tylko większej gałęzi wiedzy jest prawie że niemożliwa. Dyletanci odpadają u samego startu. Natomiast hiperspecjalizacja jest zjawiskiem ze względu na swą nieuniknioność rzeczywiście groźnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pieter, Józef 1974. Z zagadnień pracy naukowej, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.