hiperstruktura

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sugerowały to już rozważania Daneśa (1974) o tematycznych podstawach architektury tekstu, a także obserwacje Hellwiga (1984: 74), iż progresje tematyczne w tekstach mogą stabilizować się w regularne i przewidywalne schematy, które nazywa on hiperstrukturami i w których widzi wykładnię globalnej i abstrakcyjnej artykulacji tekstu. Jest rzeczą charakterystyczną, że Hellwig używa do klasyfikacji związków międzytekstowych wariantu testu „pytanie — odpowiedź” (Aussage — Thema — Aussage). Pozwala mu to ustalić globalne różnice w organizacji teks...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Duszak, Anna 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.