hipoikoniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mógłby być nazwany znakiem hipoikonicznym. Każdy materialny obraz, jak malowidło, jest w swoim sposobie reprezentowania w dużej mierze konwencjonalny; ale sam w sobie, pozbawiony opisów i etykiet, może być nazwany znakiem hipoikonicznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Peirce, Charles Sanders 1997. Wybór pism semiotycznych, przekł. R. Mirek, A. J. Nowak, Warszawa : Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.