hipokamp

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie kory. Obok starokory i prakory rozwija się zawiązek nowej kory (neocortex), połączony pasmami włókien z należącym do międzymózgowia —► wzgórzem (thalamus), które odbiera już część drogi wzrokowej. i spycha obszary starszej filogenetycznie kory na spód m. i powierzchnię przyśrodkową (hipokamp). Powiększenie powierzchni kory powoduje sfałdowanie jej na oddzielone bruzdami zakręty lub zawoje, a zarazem powiększenie półkul kresomózgowia, czyli półkul mózgowych, tak znaczne, że przykrywają one inne części m.; kora staje się zespołem najwyższych ośrodków ner...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.