hipokoristik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ironiczne użycie hipokoristików — także opartych na przenośni — często wykorzystywane jest jako chwyt stylistyczny służący ośmieszeniu afektowanego sposobu zwracania się do danej osoby. Chwyt ten opiera się na przeniesieniu pieszczotliwego określenia z bezpośredniego zwrotu do adresata w sytuacji prywatnej rozmowy — do wypowiedzi o nim w innej sytuacji komunikacyjnej, w której pieszczotliwa forma jest niestosowna bądź ze względu ekspresywów przymiotnikowych (na materiale polskim i rosyjskim), [w:] Teoria tekstu, pod red. T...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobrzyńska, Teresa (red.) 1990. Tekst w kontekście. Zbiór studiów, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.