hipokorystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) struktury słowotwórcze, np. deminutiva hipokorystyczne i melioratywne, augmentativa pejoratywne. Dostateczna rozporządzalność środków leksykalnych umożliwia zależnie od tematyki i postawy autora w jej opracowaniu wprowadzenie w utwór tonu uczuciowego rozmaitego poziomu...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1961. W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo