hipokratesowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lów badawczych sekcje zwłok. W praktyce lekarskiej opierał się na danych z anatomii oraz umiejętnie wykorzystywał właściwości tętna, wyciągając stąd wnioski diagnostyczne i prognostyczne. Sztukę leczenia oparł na zasadach hipokratesowskich, wprowadził jednak wiele nowych i bardziej złożonych leków pochodzenia wsch. i egipskiego. W filozofii H. nawiązywał do szkoły —► perypatetyków i zakładał istnienie 4 sił: odżywiającej (w wątrobie), rozgrzewającej (w sercu), myślącej (w mózgu) i odczuwającej (w nerwach). Obok Erasi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.