hipokrycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) hipokryczny — współcześnie po polsku: obłudny, dwulicowy, nieszczery, pochodzi zapewne od rzeczownika hipokryta, który był podstawą słowotwórczą również używanego dawniej w polszczyźnie przymiotnika hipokrycki (por. w SJP: „Hipokrycka wstydliwość w rzeczach historii na nic się nie zda dzisiaj”)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pisarek, Walery 1978. Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe w prasie, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.