hipoplastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z kolei Medd i Hayhoe (10) podają inny podział odczynów hematologicznych w gruźlicy rozsianej: a) odczyn białaczkowy (leukaemoid reaction), b) mieloskleroza z niedokrwistością leukoerytroblastyczną, c) obwodowa pancytopenia ze szpikiem normalnokomórkowym lub hipoplastycznym, nie wykazującym oznak zwłóknienia. Ostre rozgraniczenie tych grup, zdaniem autorów podziału, jest trudne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.