hiposteniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zaburzenia psychiczne. (S.P.) zespół psychołupoglikemlczny (ZPHG), syndromu psychohipoglycaemicum, zespół opisany w 1965, należący do tzw. -> nerwic wegetatywnych. Podstawowe cechy: objawy neurasteniczne, zwłaszcza typu hipostenicznego; wzmożona pobudliwość układu sercowo-naczyniowego; lekkie napadowe stany hipoglikemiczne pochodzenia emocjonalnego (po doznaniu przestrachu, w stanach lęku, w okresach przygnębienia) oraz przy stosowaniu diety bogatowęglowodanowej, po długich przerwach między posiłkami, czasem przy dłuższym pozostawaniu na czczo; duża wrażliwość psychiczna nawet na lekką hipoglikemię (nasilenie się objawów nerwicowych, przejściowe obniżenie zdolności logicznego myślenia, zaburzenia pamięci, toku myślenia, uwagi); podwyższona tolerancja na glukozę (krzywe hipoglikemiczne) przy prawidłowym na ogół poziomie glukozy we krwi na czczo; wrażliwość na insulinę, określana glikemicznym testem insulinowym prawidłowa lub nieco podwyższona; dość znaczna chwięjność glikemii. ZPHG występuje jako odrębna postać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.