hipotetyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) IV. Problem idealizacji we współczesnej metodologii nauk empirycznych ... 71 1. Pozytywizm wobec problemu idealizacji 71 2. Hipotetyzm wobec problemu idealizacji 79 3. Marksowska a Weberowska koncepcja idealizacji 83...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowak, Leszek 1971. U podstaw Marksowskiej metodologii nauk, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.