historyczno-wychowawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mnie to niesłychanie korciło i interesowało. On mi to niechętnie dawał. Nie z żadnych względów natury, nazwijmy to, historyczno-wychowawczej; odwrotnie, Holzwarth jest jednym z najbardziej ortodoksyjnych historyków katolickich, tak dalece, że jest chyba jedynym poważnym historykiem na świecie, który zarzucił podział na historię starożytną, średniowieczną i nowożytną i dzieli historię na dwie epoki: przed narodzeniem Chrystusa i po narodzeniu Chrystusa. Ksiądz Eyssymont uważał, iż żaden uczeń nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parnicki, Teodor 1974. Rodowód literacki, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo