historycznowojskowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tę poważną lukę w naszym piśmiennictwie historycznowojskowym wypełnia praca J. Margulesa, będąca wynikiem kilkuletnich jego badań. Włożył on wiele wysiłku, aby w oparciu o dokumenty źródłowe, relacje, wspomnienia i literaturę przedmiotu dostarczyć czytelnikowi rzetelnej informacji o udziale żołnierzy 1 armii Wojska Polskiego w powstaniu warszawskim...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte