hitlerowsko-akowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wypadki pojedynczych i grupowych dezercji w innych jednostkach wojska dowodzą, że hitlerowsko-akowska agentura działa niezmordowanie na szkodę narodu polskiego i Rzeczypospolitej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grzelak, Czesław, Stańczyk, Henryk, Zwoliński, Stefan (wyb. i oprac.) 1994. Wojsko Polskie na froncie wschodnim 1943 - 1945. Wybór materiałów źród­ło­wych, Warszawa : Bellona
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.