hitlerowsko-radziecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) polityczne i ich wydawcy. Nie wykazaliśmy skromności w ciężkich dla społeczności brytyjskiej czasach. Porównania z doświadczeniami z oblężenia Warszawy. Pozycja rządu Sikorskiego we własnym społeczeństwie. Rozdżwięki miast zgody. Sprawdziły się domysły o wybuchu wojny hitlerowsko-radzieckiej. Opinie Sosnkowskiego, Augusta Zaleskiego, Edwarda Raczyńskiego, wreszcie Raczkiewicza w sprawach powojennych zmian polskich granic. Eksperci brytyjscy niezmiennie za „Linią Cur...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Abdański, Adam 1982. Romans z miasteczkiem, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.