hodowczyni

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sławna hodowczyni świń kołchozu ,,Politotdieł“ w obwodzie Połtawskim, U. Bagan, wygłosiła referat o swoich doświadczeniach i wynikach swej pracy na posiedzeniu Rady Naukowo-Badawczego Instytutu Hodowli Świń. Referat wywołał duże zainteresowanie wśród naukowców. Wybitna kołchoźnica została jednomyślnie wybrana na członka Rady Naukowej Insty1 „Prawda“ z 3 stycznia 1948 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fiodorowa, A. T. 1952. Rola pracy socjalistycznej w komunistycznym wychowaniu mas pracujących, tłum. E. Wąsowicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.