homo-mensura

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zasada „homo-mensura”, sformułowana przez Protagorasa w dziele 'AAri&Eict rj Kocxctf}<xAAovTEę i stanowiąca jedyny autentyczny fragment tego traktatu2, brzmi: „uóívtcov xp^/iá-rcov pkxpo\ Łoxi\ wSpconoę, tcov /¿¿v ovtüjv cbę EOT1V, TQ>V ÓE OÜK OVTCÚV CUę OVK £0TIV”3...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CPhilol - Collectanea Philologica (Łódź)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.