homofonizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W związku z tym podlegają odpowiednim przemianom także poszczególne tańce suity. Wchodzą tu w grę przemiany, które należy określić jako różny w stosunku do suity barokowej typ stylizacji tańca. Najogólniej można by proces ten umieścić na linii stopniowej homofonizacji faktury i silnie spotęgowanego zdobnictwa linii melodycznej, które to 1 Np. w II ordre F. Couperina są aż 22 tańce. Liczba 5 — a zwłaszcza 4 — należy do wyjątków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łobaczewska, Stefania 1960. Style muzyczne. T. 1. Cz. 1, Warszawa : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.